Modules VMBO

Meer informatie over de modules

Deze module bestaat uit 6 onderdelen en elk onderdeel is op tijd.

1: Redactiesommen

Dit zijn verhaaltjessommen. Zonder rekenmachine te gebruiken moet het juiste antwoord aangevinkt worden. 

Dit onderdeel duurt 7 minuten. 

2: Figuren draaien 

Bij dit onderdeel moet aangekruist worden welke figuur gelijk is aan de figuur in het voorbeeld als je deze zou draaien. Let op, de figuur mag niet gespiegeld worden.

Dit onderdeel duurt 7 minuten.

3: Kralenketting

Bij dit onderdeel moet aangevinkt worden welke 2 kralen na de laatst geregen kraal van de ketting komen.

Dit onderdeel duurt 13 minuten.

4: Telefoonboek

Bij dit onderdeel moet aangegeven worden of de gegevens gelijk zijn aan elkaar of van elkaar verschillen.

Dit onderdeel duurt 5 minuten.

5: Begrippen

Dit onderdeel gaat over de relatie tussen begrippen. Op basis van het voorbeeld moet aangegeven worden hoe begrippen zich tot elkaar verhouden.

Dit onderdeel duurt 6 minuten.

6: Geheimschrift

Bij dit onderdeel moeten symbolen van het geheimschrift vertaald worden naar cijferreeksen.

Dit onderdeel duurt 7 minuten.

Deze module bestaat uit 2 onderdelen en die zijn beide niet aan tijd gebonden. Wel wordt per onderdeel een schatting gegeven van de tijd die je erover doet.

1: Ocean

Dit onderdeel bevat stellingen die gaan over de jongere als persoon. De jongere vult in of de stelling wel of niet bij hem/haar/hen past.

Dit onderdeel duurt ongeveer 20 minuten.

2: Affiniteiten en vormaspecten

Dit onderdeel bevat stellingen die gaan over wat de jongere leuk vindt om te doen en de manier waarop de jongere dingen graag doet omtrent werk/studie. De jongere beantwoordt de stellingen met ‘past wel bij mij’ of ‘past niet bij mij’.

Dit onderdeel duurt ongeveer 6 minuten.

Deze module bestaat uit 1 onderdeel

De module bevat stellingen die gaan over inhoudelijke aspecten in beroepen. De jongere beantwoordt met ‘past wel bij mij’ of ‘past niet bij mij’.  Op basis van deze antwoorden krijgt een jongere meer zicht op een passende studierichting en type werkzaamheden.

Dit onderdeel is niet op tijd, maar duurt ongeveer 10 minuten.

Deze module bestaat uit 1 onderdeel

Deze module bevat stellingen die gaan over de motivatie om te presteren en de mate van angst om te falen. Om deze stellingen te beantwoorden kiest de jongere uit 5 antwoordmogelijkheden van ‘mee eens’ tot ‘mee oneens’.

Dit onderdeel is niet op tijd, maar duurt ongeveer 10 minuten.

Deze module bestaat uit 1 onderdeel

Deze module bevat stellingen die gaan over mogelijke reacties op stressvolle gebeurtenissen. Om deze stellingen te beantwoorden kiest een jongere uit 6 antwoordmogelijkheden van ‘nooit’ tot ‘zeer vaak’.

Dit onderdeel is niet op tijd, maar duurt ongeveer 15 minuten.

Deze module bestaat uit 1 onderdeel

Deze module bevat stellingen die gaan over hoe de jongere situaties het liefst aanpakt, informatie opneemt en verwerkt. De jongere kiest uit de antwoordmogelijkheden ‘mee eens’ of ‘mee oneens’. 

Dit onderdeel is niet op tijd, maar duurt ongeveer 10 minuten.

Meerdere modules achter elkaar maken kan te veel zijn. Stem goed af of er pauze nodig is.
Ewa Dieleman
Psycholoog
Testcode invoeren