Talentscan

Opbouw Talentwijzer talentscan

Talentwijzer kent een modulaire opbouw. Dit betekent dat de professional in samenspraak met de jongere kiest welke modules ingezet worden

Modules

De basisafname spreekt voor zich en omvat de basis, deze modules neem je dus altijd af. 

Bestaat uit:

Module 1 : Intellectuele capaciteiten

Module 2: Persoonlijkheid

Wil je de basisafname uitbreiden? Dat is zeker mogelijk.  

Je kiest dan één van de volgende modules om de basisafname mee uit te breiden:

Module 3: Werkinhoud
Module 4: Werkhouding
Module 5: Coping
Module 6: Leerstijlen

Wil je de basisafname uitbreiden? Dat is zeker mogelijk. 

Je kiest dan twee van de volgende modules om de basisafname mee uit te breiden:

Module 3: Werkinhoud
Module 4: Werkhouding
Module 5: Coping
Module 6: Leerstijlen

Wil je de basisafname uitbreiden? Dat is zeker mogelijk. 

Je kiest dan drie van de volgende modules om de basisafname mee uit te breiden:

Module 3: Werkinhoud
Module 4: Werkhouding
Module 5: Coping
Module 6: Leerstijlen

In een enkel geval kan de wens er zijn alle modules af te nemen bij een jongere. 

Dit is zeker mogelijk maar overleg dit altijd goed i.v.m. de hoeveelheid vragenlijsten. 

Talentscan van Talentwijzer
Testcode invoeren