Talentontwikkeling en het puberbrein

‘Laten we vooral kijken naar de kánsen die het puberbrein biedt
en inspelen op mogelijkheden.’

Tussen de kindertijd en het volwassen zijn vinden er grote veranderingen plaats in het lichaam, op sociaal-emotioneel gebied en in onze hersenstructuren. In de leeftijd van 10 tot 22 jaar spreken we van het ‘Puberbrein’. Pubers hebben te maken met ongelijkmatige ontwikkelingen die het brein doormaakt in deze periode.

De communicatie tussen de verschillende hersengebieden is nog niet volgroeid. Hormonen krijgen steeds meer invloed op onze acties en ook de manier waarop we onze informatie verwerken en leren verandert. Daar waar we als jong kind gedrag van anderen graag nadoen, willen we als puber steeds meer ontdekken en experimenteren middels trial en error. En juist in deze periode vol veranderingen ontvangen we graag positieve feedback over wat we doen en wie we zijn.

Om goed aan te kunnen sluiten bij jongeren is het van belang wat meer te begrijpen over ‘het puberbrein’ om jezelf voldoende bewust te zijn van alle mogelijkheden die het puberbrein biedt.

Denk niet in problemen maar in mogelijkheden van het puberbrein! 

Het puberbrein is vaak meer creatief, idealistisch en vindingrijk dan een volwassen brein. Juist een ideale en uitgelezen periode dus voor het ontwikkelen van de eigen talenten! Tussen het 10e en 22e levensjaar bestaat er een unieke flexibiliteit in de hersenstructuur, waardoor jongeren zich gemakkelijk kunnen aanpassen tijdens hun leerperiode. Ook het oplossend vermogen is in deze periode meer flexibel, waardoor de jongere in lastige situaties in staat is in oplossingen te denken. Dit maakt tevens dat jongeren die in een negatieve spiraal zitten volop gelegenheid hebben om het tij te keren door nieuwe inzichten op te doen en anders te gaan handelen. In de hersenenstructuur van jongeren worden de eerst stabiele verbindingen gelegd op de gebieden die belangrijk zijn voor creativiteit, vindingrijkheid, muzikaliteit, sport en maatschappelijke betrokkenheid. Op deze terreinen bevinden zich dus uiteenlopende talenten om te ontplooien!

Jongeren zijn extra gevoelig voor de verbinding met de ander. Zij willen graag bij een groep horen, gezien worden en invloed hebben op anderen. Pubers maken ook een ontwikkeling door waarin zij van het selectief inzetten voor een ander steeds meer bewegen richting maatschappelijke betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Zij ontdekken wat hun betekenis is in de maatschappij, wat gepaard gaat met een gevoel van verbondenheid. Dit gevoel van verbonden zijn ontwikkelt zich vooral als jongeren autonomie en een gevoel van eigenwaarde ervaren.  Bij afwezigheid hiervan kan ook een tegengestelde ontwikkeling ontstaan, waarbij jongeren worstelen met zichzelf en zoeken naar de verbondenheid met de ander en hun omgeving. Om jongeren op te laten groeien is passende ondersteuning daarom erg belangrijk. 

Kortom, het puberbrein biedt jongeren nieuwe uitdagingen én mooie kansen voor talentontwikkeling op allerlei gebieden. Wij staan klaar om vele jongeren te ondersteunen in het zich bewust worden van deze talenten!

Testcode invoeren