Disclaimer

Talentwijzer is een product van iScreen. iScreen is opgericht in 1996 en zijn al ruim 24 jaar specialist op het gebied van mens & gedrag binnen organisaties.

 

Ten behoeve van de activiteiten van Talentwijzer worden persoonsgegevens geregistreerd. Talentwijzer/iScreen handelt voor wat die persoonsgegevens betreft in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP).

Aanvullend is voor alle medewerkers van Talentwijzer/iScreen een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

 

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Talentwijzer met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

We verstrekken alleen informatie over producten, diensten en services die door Talentwijzer worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling door Talentwijzer worden aangepast.

 

Copyright

Het is niet toegestaan om teksten (artikelen/vlogs/blogs) en/of foto’s van onze site talentwijzer.com over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Talentwijzer. Deze content is eigendom van Talentwijzer en is beschermd door auteursrecht. Je kunt toestemming per mail vragen op info@talentwijzer.com.

 

Aansprakelijkheid

We hebben met grote zorgvuldigheid deze website en teksten gemaakt. We erkennen geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Talentwijzer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welke opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. We zullen er alles aan doen om bovengenoemde te voorkomen of aan te passen. Heb je een foutje gezien? Stuur een mail naar info@talentwijzer.com.

 

Ook zijn we niet aansprakelijk voor de reacties of uitingen die op onze blogs of Social Media plaatsvinden. Aan de inhoud van deze communicatieuitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheid dan wel rechten of plichten worden ontleend.

 

We bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Wil je dat er gegevens worden verwijderd of een wijziging daarvan of inzage hiervan, stuur ons een mail naar info@talentwijzer.com.

 

Op deze site tref je een aantal links naar andere websites. Talentwijzer is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met je (persoons)gegevens.

 

iScreen B.V. | Talentwijzer is een product van iScreen

Berlicumseweg 12

5248 NT Rosmalen

Testcode invoeren