de Award

Wat is de Award?

Een internationaal programma dat jongeren van 14 tot 25 jaar de mogelijkheid biedt grenzen te verleggen, nieuwe mensen te leren kennen en dromen te realiseren; dat is in het kort De Award! 

Jongeren leren het meest op het gebied van: verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, doorzetten en het nakomen van afspraken.
De Award is er voor iedereen! Deelname is voor alle jongeren toegankelijk.

Awardschool worden is ook heel interessant voor docenten.  Zij kunnen namelijk aan de slag als Awardbegeleider.
Awardbegeleiders coachen de jongeren het gehele traject en krijgen ook zelf de kans om zich te verdiepen in hun talenten. Tevens krijgt het team van Awardbegeleiders teamcoaching om samen met de jongeren alles uit dit fantastische project te halen!

Wat biedt de Award

Zelfinzicht jongeren en begeleiders

Door deel te nemen aan de Award krijgen jongeren meer inzicht in de eigen talenten en voorkeuren. Het Award traject start met inzicht door de afname van vragenlijsten en coaching door de professionals van iScreen. Vervolgens kiezen jongeren op basis van deze nieuwe inzichten passende Award projecten.

Ook Awardbegeleiders leren door middel van psychologische testen over zichzelf en hun talenten.

Tot slot wordt er geïnvesteerd in teamontwikkeling voor de Awardbegeleiders.

Jongere werkt aan individuele doelen

Iedere jongere die deelneemt aan de Award doet zo veel mogelijk zelf. Jongeren werken aan persoonlijk opgestelde doelen en kiezen hun samenwerkingspartners, hiermee versterken de jongeren allerlei competenties. 

De Award bevat 3 onderdelen:
Vrijwilligerswerk
Sport
Individueel talent

1 groepsonderdeel:
 Expeditie (zilver en goud)

en 1 bonus onderdeel:
Residentieel project (Gouden Award)

Toevoeging op het CV

Voor vervolgopleidingen en werkgevers is het heel interessant als een jongere heeft deelgenomen aan de Award.

Jongeren laten hiermee namelijk zien dat zij bewust en structureel hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling en verbreding van hun talenten en competenties én zij tonen een mate van betrokkenheid op maatschappelijk gebied.

Dit is voor jongeren ook een belangrijke reden om mee te doen aan de Award!

0
zo veel scholen zijn je al voorgegaan.. Wordt als school ook #worldready

Spelregels van de Award

Bronzen Award

Je mag met de Bronzen Award starten als je 14 jaar of ouder bent.

Minimaal 6 maanden 
Minimaal 2 uur per week
Werken aan alle 3 de onderdelen
Expeditie

Zilveren Award

Je mag met de Zilveren Award starten als je 15 jaar of ouder bent.

Minimaal 6 maanden 
Minimaal 1 uur per week
Werken aan alle 3 de onderdelen
Expeditie

* Als er nog geen Bronzen Award is behaald duurt het traject langer.

Gouden Award

Je mag met de Gouden Award starten als je 16 jaar of ouder bent.

Minimaal 12 maanden
Minimaal 1 uur per week
Werken aan alle 3 de onderdelen
Expeditie
Residentieel project

*Als er nog geen Zilveren Award is behaald duurt het traject langer.

Meer weten?

Testcode invoeren